5 vir 12 - WM a Winterlights

20/11/2022
5 vir 12 - WM a Winterlights
Play

Zu hirer 5 paken se elo nees de Réckspigel an d'Spektiv aus, well bis Mëtteg kucke se an déi jéngst Vergaangenheet, awer och d'Zukunft interesséiert si ferm. Wien ass hinnen - wann ee sou wëll - an de Frack getrëppelt, a wiem trëppele si op d'Féiss, well en sech net ganz no de Reegelen vun der Konscht beholl huet? Oder aneschter gesot, wien gëtt geliked a wou weist den Daum no ënnen? Bis Mëtteg wäerte mer et wëssen. Beim Christiane Kremer sinn et den Al Ginter, Jacques Kapp, Lucien Czuga an de Gérard Valerius.

iTunesSpotify