Pierre Gramegna: Finanzhëllefen: Lëtzebuerg huet Sputt, mä et gëtt deier

28/03/2020
VIDEO
AUDIO

Et ass en historesche Montant: 9 Milliarden Euro, déi de Staat an d'Ekonomie pompelt, fir datt d'Wirtschaft net och nach vum Corona-Virus an d'Gettë geet.