Ernest Pirsch, François Bausch: De Claude Turmes a Punkto Leasing-Fuerpark falsch verstane ginn

13/06/2020
VIDEO
AUDIO

De President vum House of Automobile an de Mobilitéitsminister hunn iwwert d'Zukunft vun der Mobilitéit geschwat.