Vic Arendt, Ulf Nehrbass, Alexander Skupin, Paul Wilmes: Wéi ass et mam Corona?

25/07/2020
VIDEO
AUDIO

Mir hunn iwwert déi jéngst Entwécklungen an der Corona-Kris geschwat.