Car Stories (9)

Den Andy Lux fiert e Pontiac vun 1949.