Jean-Luc Thill: Denken als Deel vun der Léisung muss och geléiert ginn - awer wou?

11/06/2021
Jean-Luc Thill: Denken als Deel vun der Léisung muss och geléiert ginn - awer wou?
Play

Wann Denken en Deel vun der Léisung soll sinn, da stellt sech d'Fro, wou een dat léiert. Oder anescht gefrot: Gëtt et genuch Philosophie am Lëtzebuerger Bildungswiesen? Dozou eng Carte Blanche vum Jean-Luc Thill.