Collectors (4) - Feierläscher

De Cliff Delvaux sammelt Feierläscher, an huet mëttlerweil 540 Stéck.