Home(s) 2

Clemency Castle, eng Plaz fir sech ze begéinen an auszetauschen.

D'Iddi war, datt een eng Plaz schaaft, wou Leit, déi reesen, net sou eleng sinn, mee e bësse mat deenen anere Leit, déi och reesen, a mat deene Leit, déi am Duerf wunnen, e bësse méi verbonne sinn. D’Haus vun 1635 gouf renovéiert mam Zil, déi Koexistenz tëschent Respekt vun Alem an dat Modernt dranzesetzen.