Wéi eng Aarbecht fir d’Zukunft a wie bestëmmt se?

19/05/2022
Wéi eng Aarbecht fir d’Zukunft a wie bestëmmt se?
Play

Krise sinn e Booster fir Verännerungen. D’Pandemie war et fir ons Aart a Weis ze schaffen. Elo soll den Teletravail och eng Léisung fir d Energiekris sinn

iTunesSpotify