D'Nathalie Jacoby

Invitée: D'Directrice vum CNL Nathalie Jacoby, ausserdeem d'Situatioun vum Buch an d'Expo "The world of music video".