50. nationale Jonk Fuerscher Concours! 4/6

Taucht an an d'Welt vun de Participante vum 50. nationale Jonk Fuerscher Concours!

45 jonk Fuerscher hunn de 27. an 28. Mäerz hir 31 Projeten aus den ënnerschiddlechste Beräicher vun der Recherche dëst Joer virtuell presentéiert.