Mil Morang 6. beim Grand Prix Général Patton

02/07/2022

Gewonne gouf d'Course vum Belsch Jarno Widar.