iTunesSpotifyRSSApple Share
Thill&Vinkowski 2022
No 1995 an 2007 stellt Lëtzebuerg fir d’drëtte Kéier d’europäesch Kulturhaapststad. Ënner dem Motto «Remix Culture» huet Esch 2022 zesumme mat 10 Partnergemengen aus dem Süden an 8 Gemengen aus dem franséische Grenzgebitt eng grouss Panoplie vu kulturellen Eventer ze bidden. All 14 Deeg zéien den Dan Vinkowsky an de Marion Thill mam Micro duerch Esch 2022 a stelle Plazen, Projeten an d’Mënschen hannendru vir.
Play

Play episode

Episod 22 - E Rewind vun der Kulturhaaptstad
No 1995 an 2007 stellt Lëtzebuerg fir d’drëtte Kéier d’europäesch Kulturhaapststad. Ënner dem Motto «Remix Culture» huet Esch 2022 zesumme mat 10 Partnergemengen aus dem Süden an 8 Gemengen aus dem franséische Grenzgebitt eng grouss Panoplie vu kulturellen Eventer ze bidden. All 14 Deeg zéien den Dan Vinkowsky an de Marion Thill mam Micro duerch Esch 2022 a stelle Plazen, Projeten an d’Mënschen hannendru vir.