Episod 16 - Neit kulturellt Liewe matten an Déifferdeng

Episod 16 - Neit kulturellt Liewe matten an Déifferdeng
Play

E Bauerenhaff matten an der Stad, dat ass de Lommelshaff. Déifferdeng iwwerhëlt dat kulturellt Rudder vun Esch2022.

Op dëser flotter Platz schwätzen Thill& Vinkowski mam Lynn Bintener an d‘Renelde Pierlot iwwert Geschicht, Geschichten, Menschen, Theater an d’Zukunft.

iTunesSpotify