Episod 5: E Kierfecht wéi keen aneren

21/09/2023

Unhand vun engem Rätsel, mussen eis Kandidaten nom Autostopp erausfannen, wou de Fändel steet. De Wee fir dohi féiert iwwert zwou Brécken a vill Muschelen.