Episod 9: E kille Kapp bei Sproochebarrièren

05/10/2023

D’Kandidate mussen hiren Equiliber ënner Beweis stelle, verbréngen d’Nuecht bei engem traditionell nomadeschen Hiertevollek a solle Geesse sträichen.