Collectors (4) - Feierläscher mat Ënnertitel

De Cliff Delvaux sammelt Feierläscher, an huet mëttlerweil 540 Stéck.