Episod 5 - Schlauch, Tubeless oder Boyau?

30/04/2021
Episod 5 - Schlauch, Tubeless oder Boyau?
Play

Ob am Bësch, op der Strooss oder um Vëloswee; e Platten ass ëmmer blöd. Wat ass dann elo besser? De gudden ale Schlauch, Tubeless oder awer de Boyau?

iTunesSpotify