Apple Share
Dossier
An der Emissioun „Den Dossier" geet et ëm Fäll, wou Mënsche sech kënne mellen an ausdrécken, fir op Mëssstänn hinzeweisen, déi hinnen opgefall sinn.
Play

Play episode

Zu Wolz leeft eng Schif
An der Emissioun „Den Dossier" geet et ëm Fäll, wou Mënsche sech kënne mellen an ausdrécken, fir op Mëssstänn hinzeweisen, déi hinnen opgefall sinn.