E ganz spezielle Co-Working-Space

Eng al Schräinerei zu Esch ass virun zwee Joer vun engem Grupp Jonker iwwerholl ginn, déi eng Iddi haten.

E Co-Working Space ze schafen, deen e bëssen anescht ass, wéi all déi aner, déi ee bis elo kennt.