Serie "Zesummen - Den Noperschaftstreff" - De Luusshaff

De Luusshaff bitt engem d'Méiglechkeet säi gréngen Daum ze challegen, andeem een en eegene Gaart uleet, sech austauscht an zesumme léiert.