Mord vun Haassel (2014)

Den 1. November 2010 gëtt den 69 Joer ale Camille Kolber dout a senger Wunneng um Killebierg zu Haassel an der Gemeng Weiler opfonnt.

De Mann war mat enger Aaxt erschloen. Den Täter huet zweemol zugeschloen. De Camille Kolber ass verblutt.

iTunes