De Paul Philipp sëtzt hannert dem Steier vum neie VW ID5.

03/07/2022

De Präsident vun der FLF zielt eis Anekdoten iwwert seng aktiv Zäit als professionelle Futtballist a senge Missiounen déi en haut bewältegt.