D‘Fed

16/06/2021
D‘Fed
Play

Gëschter an haut setzen se bei der Federal Reserve zesummen a beroden iwwert d’Geldpolitik. Spéitstens géint der Owend wësse mer dann, wéi et an Amerika mat den Zënse weider geet. Erop gi se net, Claude Arend.

iTunesSpotify