Episod 5 - Yann

De Yann Romanowskiy ass Transportdisponent bei der Kronospan.

Hie këmmert sech ëm de weltwäite Versand vu Spanplakken a Laminatbiedem, déi zu Suessem produzéiert ginn.