Klimawandel: Wat heescht dat?

Klimawandel: Wat heescht dat?
Play

Et gëtt permanent driwwer geschwat an awer weess kaum een, wat et richteg heescht a wat e mat sech bréngt, de Klimawandel.