Hei Elei vum 19. Mee 1991

Rediffuséiert op RTL Télé Lëtzebuerg um Sonndeg, 16. Mee 2021