Hei Elei vum 1. September 1991

Rediffuséiert op RTL Télé Lëtzebuerg um Sonndeg, 29. August 2021