HitStory - LÀ-BAS

HitStory - LÀ-BAS
Play

De Jean-Jacques Goldman war scho bal verzweiwelt. Bis ëm eng Stëmm aus der Paräisser Metro zu engem risege Succès verhollef huet. Leider mat engem trageschen Enn.

iTunesSpotify