Episod 11 - Wat ass ALAN?

Episod 11 - Wat ass ALAN?
Play

Ronn 7000 seele Krankheete ginn et, an déi meescht féieren zu enger Behënnerung.

Dofir ass d’Shirley Feider-Hohen am Interview fir ons ALAN virzestellen an ons opzeklären, wat een ënnert enger Maladie Rare versteet.
Mei Infos zu ALAN op https://www.alan.lu

iTunesSpotify