Episod 15 - Hörberatung Lëtzebuerg

Episod 15 - Hörberatung Lëtzebuerg
Play

Am Joer 2050 sollen, enger neister Etüd no, 25% vun den Leit op dëser Welt Schued um Gehéier hunn.

Domat kënnt op d’Hörberatung Lëtzebuerg nach vill Aarbescht duer. Dofir notze mir elo schonns d'Geleeënheet si virzestellen. De Romain Heinz war am Interview beim Sascha Lang. A méi Informatiounen iwwert d'Hörberatung fënnt een op: http://www.hoergeschaedigt.lu

iTunesSpotify