Episod 47 - Aktiounsplang 2.0 iwwert d'Inklusioun

Episod 47 - Aktiounsplang 2.0 iwwert d'Inklusioun
Play

Et war virgesinn, dass eng extern Etude gemaach gëtt, wou den Actionsplang an der Emsetzung drun ass.

Zesummen mat den 14 Ministèren, den 8 Aarbechtsgruppen, dem Steering Group an dem CSPH gouf dës Evaluatioun, déi vu KPMG duerchgefouert gouf, opgebaut. Den 21.12.2022 gouf se offiziell presentéiert.