Gëtt de Briddelshaff definitiv ofgerappt?

12/11/2017

D'Martine Mergen freet an enger Question parlamentaire, op dat aalt Gebai mat laanger Traditioun wierklech fir eng nei Residence muss Plaz maachen.

Topics