De Journal vum 7. November 2022

06/11/2022

Eis Sujete vun haut: Hesper-Contournement, Waarden op de Rond-point um Rouscht, Midterms an den USA, Cop27 an e Musical iwwer Ofdreiwungen.

Topics