De Journal vum 20. Februar 2023

19/02/2023

Theme waren de Personalmangel zu Lëtzebuerg, déi aktuell Chômagezuelen an e grousse Chantier zu Esch, deen de Weekend ugeet.

Topics