Wat wëssen d'Fuerscher iwwert de Virus?

07/05/2020

Eng zentral Fro ass: Wéi wäit verbreet ass de Virus an der Populatioun? Dofir ass eng representativ Etüd gemaach ginn.