Apple Share
Lëtzebuerger am Ausland - Wäit ewech vun doheem
Als Marshall an engem grousse Golf-Resort zu Toronto, als Ranch-Besëtzer am Texas oder als Chefkach am Luxushotel zu Jakarta – des Lëtzebuerger hunn sech am Ausland eng nei Existenz opgebaut. An der Chrëschtvakanz huele mer iech rëm mat op déi Platzen an der Welt wou mer Lëtzebuerger Expats begéinen.
Play

Play episode

Beim Monica Ribustini zu Roum
Als Marshall an engem grousse Golf-Resort zu Toronto, als Ranch-Besëtzer am Texas oder als Chefkach am Luxushotel zu Jakarta – des Lëtzebuerger hunn sech am Ausland eng nei Existenz opgebaut. An der Chrëschtvakanz huele mer iech rëm mat op déi Platzen an der Welt wou mer Lëtzebuerger Expats begéinen.