Episod 1 - Enseignant: E passionante Beruff

Episod 1 - Enseignant: E passionante Beruff
Play

E frësch gebakenen Enseignant schwätzt iwwert déi schéi Säite vum Schoulhalen, an doriwwer wéi hien an d’Erausfuerderunge vum Beruff eragewuess ass.

iTunesSpotify