Wat ass ginn aus dem... Perol?

24/01/2021

Als Zauberer huet de Perol 60 Joer laang Grouss a Kleng begeeschtert. Haut ass de Roland Peusch an der verdéngter Pensioun an erënnert sech un déi Zäit.