De Portrait: Tessy Wies

02/05/2021

D’Tessy Wies huet bei hirer Gebuert eng Bakterie opgeraf a krut eng Osteomyelitis, eng bakteriell Infektioun vun de Schanken.

Schonn als Bëbee war se laang um Stéck an der Klinik. Wéi d’Tessy Wies déi lescht Joeren duerch d’Liewe komm ass. Wéi den Hond hir am Alldag hëlleft. A wat d’Dokteren hir fir d’Zukunft kënne verspriechen oder ebe leider net.