De Lucien Elsen

Invité: De Lucien Elsen, ausserdeem d'Expo vum Jeff Sonhouse an e Buch iwwer d'Konscht vum Alain Welter.