De Museker Oscar Leone

Invité: Oscar Leone, déi nei Concerts-Saison an d'Buch "Mir wëlle bleiwen, wat mir ginn".