Podpurri Episod 91 Germaine Goetzinger

15/11/2022
Podpurri Episod 91 Germaine Goetzinger
Play

D'Germaine Goetzinger huet e Buch iwwer d'Aline Mayrisch-de Saint Hubert geschriwwen.

Literatur a Geschicht waren ëmmer hir Passioun an d'Germaine Goetzinger huet sech dann och am Studium fir Geschicht a Germanistik decidéiert an béides dono enseignéiert. 1995 gouf se déi éischt Direktesch vum nei gegrënnten Literaturarchiv an der Maison Servais zu Miersch. Scho ganz jonk hat déi gebierteg Diddelengerin sech mat der Famill Mayrisch beschäftegt a besonnech d'Perséinlechkeet vun der engagéierter Aline Mayrisch-de Saint Hubert huet se ëmmer méi intresséiert. "Aline Mayrisch-de Saint Hubert - Ein Frauenleben im Spannungsfeld von Feminismus, sozialem Engagement und Literatur" heescht d'Buch bei Editions Binsfeld.

iTunesSpotify