Dani Schumacher, Peter Feist, Raymond Klein: Sinn d'Restriktiounen nach koherent a gi se vun de Leit matgedroen?

10/01/2021
VIDEO
AUDIO

E Sonndeg am Presseclub hunn d'Dani Schumacher (Wort), de Peter Feist (Land) an de Raymond Klein (Woxx) diskutéiert.