Jenny Warling ass an der Preparatioun fir déi nei Saison

15/11/2022

D'FLAM Karate huet de Weekend fir déi éischte Kéier den nationale Championnat am Kata an am Kumité op engem Weekend organiséiert.