Apple Share
Promi Spot
Hu Dir Iech schonn ëmmer gefrot, wou een e Promi kann treffen? Mir gi mat bekannte Gesiichter op hir Liblingsplazen hei zu Lëtzebuerg. Do wou si gären hikommen, fir z’entspanen. Do wou si mat eis hir Erënnerungen deelen oder do wou si einfach mol gären onerkannt bleiwen. Mir huelen iech mat op de Promi-Spot.
Play

Play episode

De Promi-Spot mam Léa Linster
Hu Dir Iech schonn ëmmer gefrot, wou een e Promi kann treffen? Mir gi mat bekannte Gesiichter op hir Liblingsplazen hei zu Lëtzebuerg. Do wou si gären hikommen, fir z’entspanen. Do wou si mat eis hir Erënnerungen deelen oder do wou si einfach mol gären onerkannt bleiwen. Mir huelen iech mat op de Promi-Spot.