Pafemillen, Klouschter mat enger mouvementéierter Geschicht

An dësem Top Secret geet et héich an den Norden, an d'Klouschter Fünfbrunnen, och nach Pafemillen genannt, dat Ugangs vum 20 Jorhonnert gebaut gouf.