Episod 2: Eng Fra ënner Männer

15/09/2023

D’Jackie huet sech mat eis d’Episoden 3 a 4 ugekuckt. Wéi loosse sech Harmonie a Kampfgeescht ënnert een Hutt bréngen, a wéini ass et ok, ze bluffen?