"Bonzënnen, Bonzuewen" zu Dikrech

Hei kënne Famillen e ganzen Dag verbréngen a sech keng Gedanke maache mussen, dass se d'Plaz am Chaois hannerloossen.

Op Besuch ass do och reegelméisseg d'Erzielerin Potty Lotty, dat Grouss a Kleng mat op eng literaresch Rees hëlt.