Episod 2 - Laurent

De Laurent Del Cotto ass technischen Agent bei ArcelorMittal zu Rodange a Responsabel fier d'Sëcherheet um Site.